Teknisk og administrativ støtte

Støtte på global skala. Medlemmer av vår karrierevei for teknisk og administrativ støtte gjør bedriftsomfattende produktivitet, analyser, kommunikasjon og mer mulig. Mulighetene på denne veien er vidtgående, alt fra å jobbe på produksjonssteder til regionale kontorer og bedriftskontorer.

Her hos ExxonMobil tror vi på personlig karrierevekst – din første jobb er bare et utgangspunkt for din profesjonelle fremtid. sjekk de omtalte jobbfeltene nedenfor for å se hvordan du kan kartlegge din egen karrierevei.

Overvåk jobber i denne kategorien