Offentlige og statlige anliggender

Formålet med Offentlige og statlige anliggender er å bygge og beskytte ExxonMobils omdømme og virksomhet. Vi gjør alt dette ved å komme med budskap om nøkkelspørsmål og veilede selskapets engasjement med beslutningstakere, media, nøkkelpåvirkere, allmennheten og lokalsamfunnene der vi bor og jobber.

Overvåk jobber i denne kategorien