Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet er en kjerneverdi som definerer kulturen vår – den gjelder alle aspekter av vår virksomhet rundt om i verden. Vi jobber hardt for å holde arbeidsstyrken og fasilitetene våre trygge i et miljø i stadig endring. Støtt helsen til arbeidsstyrken vår som industrihygieniker, sykepleier eller lege på stedet. Finn morgendagens problemer ved å gi råd til driftssteder og prosjektteam om miljømessige og sosioøkonomiske spørsmål.

Her hos ExxonMobil tror vi på personlig karrierevekst – din første jobb er bare et utgangspunkt for din profesjonelle fremtid. sjekk de omtalte jobbfeltene nedenfor for å se hvordan du kan kartlegge din egen karrierevei.

Overvåk jobber i denne kategorien