Share this Job
Apply now »

Plant Information Engineer

Location: 

Tønsberg, 03, NO

Company:  Esso

Plant Information Engineer

Dataansvarlig – Prosessmonitorering

Esso Norge har en sterk posisjon i det norske drivstoffmarkedet og det forventer selskapet også å ha i årene som kommer. Esso Norge er en del av ExxonMobil Corporation som har fokus på forskning og innovasjon og aktivt søker etter løsninger som kan levere den energien det er behov for i fremtiden, samtidig som vi søker etter energiløsninger der klimautslippene reduseres.
Esso har vært i Norge 125 år, og på Slagentangen siden 1961. Siden den gang har raffineriet kontinuerlig forbedret sine prosesser og investert i nytt utstyr. Dyktige kollegaer med kunnskap, nysgjerrighet og gjennomføringsevne har i alle år bidratt til utvikling,  optimalisering og sikker drift. Dette er en kontinuerlig prosess og vi ønsker å ligge helt i front, og nettopp derfor trenger vi flere flinke folk. Vi søker nå etter dataansvarlig – Prosessmonitorering (Plant Information Engineer) til vårt raffineri på Slagentangen.

 

Hovedoppgaver som Plant Information Engineer:

• Bidra til optimal og lønnsom drift av raffineriet ved å utvikle, vedlikeholde og forbedre applikasjoner og systemer for prosessmonitorering, prosesskontroll og laboratoriedrift
• Lede arbeid med innføring/oppgradering av våre systemer for prosessoppfølging
• Hovedansvar for systemadministrasjon av windowsmiljøer for prosesskontroll og laboratoriedrift
• Ansvar for security og control innen prosesskontrollområdet, herunder CyberSecurity
• Supportering av databaser som Oracle, MS SQL
• Aktiv deltakelse i raffineriets datarelaterte prosjekter
• Deltagelse i regionale og globale samarbeidsforum/nettverk
• Være bindeledd mellom ExxonMobils dataavdeling og raffineriet
• Undervise i bruk av prosessoppfølgingssystemer
 
Selskapet tilbyr:

• Som en del av et internasjonalt selskap med installasjoner over hele verden, er vi en organisasjon der fagmiljøene går på tvers av landegrensene. Dette benytter vi til vår fordel ved å dele erfaringer og bygge felles kompetanse. Vi har i tillegg gode sosiale ordninger og en aktiv fritidsklubb med blant annet firmahytter, turer og familieaktiviteter.

 

Hvem er du?

I en utfordrende hverdag med mange grensesnitt er vi bevisste på hvem vi ønsker skal bekle denne rollen. Vi ser for oss at du er ingeniør eller har tilsvarende teknisk utdannelse med 5-10 års erfaring, har gode kunnskaper innen Windows Server- og PC-miljø, databaser (MS SQL/Oracle, data analytics (JMP/Seeq) og nettverk. Det er en fordel med kjennskap til prosessoppfølgingssystemer og prosesskontroll og du må beherske norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig.  I tillegg til faglige kvalifikasjoner legger vi vekt på:
• Du har integritet, er bevisst din rolle og trygg på deg selv
• Du tar ansvar og kommuniserer tydelig på en måte som bidrar til læring for andre
• Du er en kreativ person som ser muligheter i utfordrende situasjoner
• Du er løsningsorientert i samarbeid med andre


Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med Harald Grov, telefon 33377343 / 99114505 eller Tomas Christensen, telefon 33377587 / 91585519

Søknadsfrist: 25.09.2019

 

 

 


Job Segment: Engineer, Database, Oracle, SQL, System Administrator, Engineering, Technology

Apply now »