Share this Job
Apply now »

Instrumenttekniker

Location: 

Tønsberg, 03, NO

Company:  Esso

Instrumenttekniker

 

Esso Norge har en sterk posisjon i det norske drivstoffmarkedet og det forventer selskapet også å ha i årene som kommer. Esso Norge er en del av ExxonMobil Corporation som har fokus på forskning og innovasjon og aktivt søker etter løsninger som kan levere den energien det er behov for fremover, samtidig som vi søker etter energiløsninger der klimautslippene reduseres.
Esso har vært i Norge 125 år, og på Slagentangen siden 1961. Siden den gang har raffineriet kontinuerlig forbedret sine prosesser og investert i nytt utstyr. Dyktige kollegaer med kunnskap, nysgjerrighet og gjennomføringsevne har i alle år bidratt til utvikling og optimalisering. Ved vårt raffineri kjøper vi inn store mengder råvarer og selger tilsvarende store mengder raffinerte produkter. Dette krever nøyaktige målinger av innkommende og utgående varer. Det er en kontinuerlig jobb for å påse at alt av utstyr for mengdemåling er korrekt kalibrert.

 

 

Veien til suksess

Som Instrumenttekniker med ansvar for kalibrering av strømnings – og mengdemålere inngår du i et fagmiljø som jobber med vedlikehold av analysatorer, trykk – og temperaturmålere. Vi forventer at du har minimum 5 års relevant erfaring, fagbrev som automatiker er ønskelig. Andre fagbrev innen mekanisk, elektro eller automasjon er også aktuelt. Erfaring fra industri/offshore med kompetanse på EX-utstyr er en fordel.

Vi ønsker deg som liker å fokusere på presisjon og målenøyaktighet. Vi er også opptatt av din evne til å jobbe selvstendig, men også kunne samarbeide tett og godt med andre.

 

En spennende hverdag for deg med fokus på detaljer:

• Ansvar for kalibrering av mengdemålere for kjøp og salg.
• Ansvar for nivåmålere på tanker, inkludert feilsøking og vedlikehold.
• Vedlikehold av annen instrumentering i tank og kaianlegg.
• Dokumentasjon og rapportering.


For oss er sikkerhet en verdi i seg selv

Sikkerhet er viktig for oss, og vi forutsetter at du også ser dette som grunnstammen i alt arbeid du utfører. Du er tydelig og klar i din kommunikasjon, sier fra om du er usikker, tar ikke unødvendig risiko og sørger for å kvalitetssikre og trygge enhver jobb. Vi er alle ansvarlig for å leve opp til vår visjon – «Nobody gets hurt».

 

Selskapet tilbyr

Som en del av et internasjonalt selskap med installasjoner over hele verden, er vi en organisasjon der fagmiljøene går på tvers av landegrensene. Dette benytter vi til vår fordel for å dele erfaringer og bygge felles kompetanse. Vi har i tillegg gode sosiale ordninger og en aktiv fritidsklubb med blant annet firmahytter, go-cart og familieaktiviteter.

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med vår samarbeidspartner Toptemp v/Lars Hestnes tlf 904 78 149 eller Elin Rabe tlf 924 16 045.

 

 

 

Apply now »